כללים בהקמת שותפות ובכתיבת הסכם שותפות

בטרם הקמת שותפות על השותפים לקבוע את התנאים וההוראות בנוגע לשיתוף הפעולה בהקמת והפעלת השותפות כדוגמת: אופן ההשקעות בשותפות, אופן היחסים ההדדיים בין השותפים ביחס לניהול השותפות וכן זכויות וחובות השותפים לגביה.

רצוי שהסכם השותפות יכלול את המרכיבים הבאים:
  1. מטרותיה העיקריות של השותפות.
  2. תקופת השותפות- מתי תחל להתקיים והאם היא לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת
  3. האם השותפות תרשם ברשם השותפויות.
  4. מהם התחייבות השותפים בינם לבין עצמם ולשותפות.
  5. חלקו של כל אחד מהצדדים בהשקעות בשותפות ו/או ברווחיה ו/או בהפסדיה.
  6. מנגנון קבלת החלטות חשבות הנוגעות לשותפות כגון: השקעות הצדדים בשותפות, חלוקת רווחים, הגדלת או הקטנת הון השותפות, קבלת שותף נוסף לשותפות, מנוי מנכ"ל לשותפות.
  7. חלוקת העבודה בין הצדדים לשותפות
  8. מה יקרה במקרה של פירוק השותפות וכיצד זו תתבצע.
  9. כיצד ינוהלו ספרי החשבונות של השותפות והאם יהיו פתוחים לעיון כל השותפים.

לאחר גיבוש המרכיבים ניתן יהיה לערוך הסכם שותפות אשר יהווה את מסגרת פעילות השותפים בשותפות ומסגרת של השותפות כולה.

את השותפות יכולים השותפים לרשום ברשם השותפויות.

לרישום שותפות כללית יש להגיש רק בקשה לרשם השותפויות, לרישום שותפות מוגבלת יש להגיש בקשה והסכם שותפות.

אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת משפטית, אין בו כדי להוות תחליף ליעוץ משפטי מקצועי ע"י עו"ד הבקיא בנושא, ואין בכך כדי להוות המלצה לעשיית פעולה משפטית או הימנעות מעשייתה.

רשימת המאמריםבחזרה לעמוד המאמרים »